1

2

3

4

Аспірантура

5

Система забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освiти у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (далi – Університет) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету складається із:

 • Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року;
 • системи внутрішнього забезпечення якості;
 • системи зовнішнього забезпечення якості.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає розробку внутрішніх стандартів із:

 • політики щодо забезпечення якості;
 • розроблення і затвердження програм;
 • студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
 • зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів;
 • викладацького персоналу;
 • навчальних ресурсів і підтримки студентів;
 • інформаційного менеджменту;
 • публічної інформації;
 • поточного моніторингу і періодичного перегляду програм;
 • ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 • циклічного зовнішнього забезпечення якості.

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців;
 • світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Університету.

Політика Університету щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.

При формуванні політики Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти враховані принципи:

 • відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої освіти (ESG-2015);
 • відповідності національним стандартам вищої освіти;
 • автономії вищого навчального закладу, як відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • системного та процесного підході до управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

а також принципи за agile-методами:

 • люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;
 • працюючий продукт важливіше вичерпної документації;
 • співпраця з замовником важливіше вичерпної документації;
 • готовність до змін важливіше проходження попереднім планом.

Основне завдання Університету: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Творчий конкурс АДОМ

ОП Міжнародна економіка

Олімпіада

ШРУ

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 279 гостей та 0 користувачів